Klanten aan je binden middels privacy

Published on 2 August 2021 at 21:57

Heb jij er weleens bij stilgestaan dat je klanten juist aan je kunt binden wanneer je de persoonsgegevens in je bedrijf op orde en onder controle hebt? Laat me het even toelichten. 

Bij privacy draait het om compliance. Kort gezegd komt het neer op het volgende: je weet welke persoonsgegevens je van je klanten verzamelt, in welke systemen in je bedrijf deze worden opgeslagen, hoe de systemen beveiligd zijn en waar die gegevens vervolgens weer naartoe gaan. Door middel van privacy notices maak je je klanten duidelijk op welke basis je deze gegevens verzamelt. Daarnaast maak je duidelijk hoe je omgaat met een verzoek van een klant, wanneer deze één van zijn rechten onder de AVG (hoofdstuk 3) wil uitoefenen. En heel belangrijk; je voorkomt datalekken middels een goede beveiliging op voorhand, maar ook zorg je voor een goede interne procedure voor het geval er wel onverhoopt wat lekt. 

Je snapt dat dit is een versimpelde opsomming is van punten waar heel veel werk, tijd en energie van o.a. privacy en security officers in kan en ook gaat zitten. Als je dit echter goed op orde hebt, kan dit ook een visitekaartje zijn richting je klanten. Iedereen wordt steeds bewuster (gemaakt) van diens privacy en zoekt steeds meer naar bescherming ervan. Het waarborgen van een goede privacy policy, zowel intern als extern, zorgt voor meer vertrouwen in jouw bedrijf. Als bedrijf straal je uit dat het bij jou goed geregeld is: de gegevens van je klanten zijn, en blijven ook, veilig. Op een goede manier en op tijd omgaan met klachten van je klanten maakt daarnaast dat ze zich gewaardeerd en gezien voelen. Dit alles maakt dat klanten liever zakendoen met jouw bedrijf doen en de concurrentie laten voor wat het is. 

Bij het voldoen aan de AVG ben je dus niet alleen aan het voldoen aan de wet en daarmee boetes aan het voorkomen, maar ook je bedrijf een stukje meer aan het professionaliseren. Hierdoor straal je vertrouwen uit en dit kan er nu net voor zorgen dat klanten zich het liefst aan jou binden. Interessante gedachte, toch? 

Add comment

Comments

There are no comments yet.