Services

WAT ELEGANCE LEGAL VOOR U KAN BETEKENEN

U kunt mij benaderen voor ad hoc adviesvragen of een interim project aangaande data privacy, een privacy scan laten uitvoeren of een training laten verzorgen voor uw personeel.

Daarnaast kan ik u helpen met het opstellen danwel nakijken en/ of onderhandelen van een contract op het gebied van ICT, maar dit kan ook een contract op ieder ander gebied zijn.

Dit kan op uur-factuur basis, of op projectbasis, bijv. bij vervanging van zwangerschapsverlof of als tijdelijk inhouse bedrijfsjuriste/ privacy officer in tijden van drukte. 

 

ONDERWERPEN

- Advies in de breedste zin op het gebied van data privacy

- Maken, implementeren, nakijken van een data privacy statement, policies en notices, DPIA's

- Uitvoeren van een privacy scan/ nulmeting 

- Verzorgen van een (privacy) training per bedrijf/ sector/ afdeling

- (Her)inrichten van een register

- Maken, nakijken, onderhandelen van verwerkersovereenkomsten

- Maken, nakijken, onderhandelen van ICT-contracten vanuit de afnemer (e.g. SaaS, MSA's, SLA's)

- Maken, nakijken, onderhandelen van allerhande commerciële contracten

- Opstellen of nakijken van algemene voorwaarden (inkoop/ verkoop)

- Algemeen ondernemingsrecht/ corporate housekeeping

 

Bovengenoemde onderwerpen staan niet op zichzelf, maar raken zeker ook andere rechtsgebieden. Hierbij kan gedacht worden aan mededingingsrecht, arbeidsrecht, financieel recht. Bij het opstellen van policies en contracten worden deze onderwerpen zeker ook in acht genomen, zoveel als mogelijk. 

Ik denk graag met u mee om de behoefte in kaart te brengen en om een pragmatische oplossing samen af te stemmen.